Workshop

Workshop EMS ‘Fit voor de werkvloer’ als bedrijfssport

De workshop EMS training kan ook als bedrijfssport-activiteit ingezet worden. De nadruk ligt op de inhoud van de workshop om werknemers fysiek gezond en psychisch fit op de werkvloer te houden. Terloops komen dan evengoed de aspecten rond samenwerking en mentale vorming op de achtergrond aan bod. Het hebben van een aanbod op het verbeteren van de mentale fitheid en voorkomen van psychische klachten heeft een positief effect op verzuim, de kwantiteit en de kwaliteit van het werk.


Doel

Het doel van de workshop is het stimuleren van sport- en beweeggedrag ter verbetering van de gezondheid van werknemers met een zittend beroep en een inactieve leefstijl in de leeftijd van 18-67 jaar. Middelgrote bedrijven worden hierbij gestimuleerd om vanuit het bedrijf op maat sportaanbod te creëren voor werknemers.


Doelgroep

De uiteindelijke doelgroep voor de workshop is de werkende bevolking (18-67 jaar) met een zittend beroep en inactieve leefstijl. De interventie workshop ‘Fit voor de werkvloer’ richt zich hierbij met name op middelgrote- en vooral grote bedrijven. Bij deze organisaties is de kans op voldoende deelname voor de sportactiviteiten groter.


Plan van Aanpak

Bedrijfssport betekent op een actieve, leuke en gezonde manier met collega’s sporten onder professionele begeleiding. Bedrijfssport vindt plaats op een voor het bedrijf geschikte locatie en sluit aan op de werktijden.

Op basis van gesprekken met de contactpersoon van het bedrijf, in de meeste gevallen de directeur/ P&O hoofd, wordt een behoefte inventarisatie onder de werknemers uitgevoerd door middel van een medische vragenlijst. Op basis van deze inventarisatie wordt een EMS traject voor een periode van minimaal 6 maanden en minimaal 1x in de week bepaald en wordt uitgevoerd aan werknemers van het bedrijf.

Acht van de tien werkgevers beschouwt de mentale gezondheid van werknemers als een belangrijke indicator van het succes van het bedrijf, maar 40% van de werkgevers geeft aan maatregelen te hebben genomen om de mentale gezondheid te bevorderen. Deze zijn vooral gericht op persoonlijke groei, bevlogenheid en vitaliteit.


Back to Top